เว็บไซด์หางาน สร้างอาชีพ เพื่อชาวเชียงราย

พบจำนวน 8 รายการ
4.0 54

ด่วน! รับสมัครคนดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ใกล้ตัวเมือง จ. เชียงราย (1 อัตรา)

เงินเดือน : 10,500 - 12,000 บาท , อำเภอเมืองเชียงราย งานบริการด้านการแพทย์
โดย : จรินธร แก้ไข : 18 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 852 ครั้ง
รายละเอียดงาน
- ดูแลผู้ป่วย เพศหญิง อายุ 70 ปี ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผลกดทับ
- ทำงานเป็นกะ เข้า 19.00 ออก 07.00 น.
- วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
- ค่าแรง สามารถเสนอและต่อรองได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- เรียนจบหลักสูตรบริบาลพยาบาล/ ผู้ช่วยพยาบาล/ พยาบาล
- สามารถให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยได้ และทำแผลได้
- มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานดูแลผู้ป่วย
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สนใจติดต่อ คุณโย เบอร์โทร 097-219-6003

แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค รับสมัครพนักงานโภชนาการ 3 ตำแหน่ง ด่วน (3 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานบริการด้านการแพทย์
โดย : Vill Patto แก้ไข : 27 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 776 ครั้ง
พนักงานโภชนาการ 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. มีส่วนร่วมในการเตรียม ตักและจัดอาหาร
2. บริการอาหารแก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง อายุ 18 - 25 ปี
2. วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ระดับปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ
3. มีประสบการณ์ผ่านงานโรงพยาบาล/โรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการผลิตอาหาร มีความรู้อาหารและโภชนบำบัดเบื้องต้น
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับเบื้องต้น
7. มีความอดทนสูง มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริการที่ดี

สวัสดิการ

1. เงินเดือนตามโครงสร้างโรงพยาบาล
2. เงินโบนัสประจำปี
3. ประกันสังคม
4. สวัสดิการพนักงานรักษาในโรงพยาบาล

เภสัชกร (2 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเชียงแสน งานบริการด้านการแพทย์
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 42 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1647 ครั้ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
เปิดรับสมัครพนักงาน (Full time)
ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (ประจำคลินิกเชียงแสน)

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์ และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม
• มีทักษะความรู้ในระบบงานแผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์ม
• สวัสดิการญาติสายตรง
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัส

เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ติดต่อสมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 3569 (คุณสุธรรม)
วันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com (ระบุตำแหน่งที่จะสมัครในหัวเรื่องในเมลล์)
หรือ ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา แม่สาย เว็ปไซด์ : www.kasemrad.co.th/sriburin
โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.nitrocloud.com/p/4MyZ1ZYqIbHOB2nKkcm0Sn (โดยใช้ chrome ในการโหลดเท่านั้น)

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
6. อื่นๆ

พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัดและวิสัญญี (2 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานบริการด้านการแพทย์
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 42 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1509 ครั้ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
เปิดรับสมัครพนักงาน (Full time)
ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพแผนก ห้องผ่าตัดและวิสัญญี จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์ม
• สวัสดิการญาติสายตรง
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัส

เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ติดต่อสมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 3569 (คุณสุธรรม)
วันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com (ระบุตำแหน่งที่จะสมัครในหัวเรื่องในเมลล์)
หรือ ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา แม่สาย เว็ปไซด์ : www.kasemrad.co.th/sriburin
โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.nitrocloud.com/p/4MyZ1ZYqIbHOB2nKkcm0Sn (โดยใช้ chrome ในการโหลดเท่านั้น)

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
6. อื่นๆ

นักเทคนิครังสี (ด่วน) (2 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , จังหวัดพะเยา งานบริการด้านการแพทย์
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 42 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1492 ครั้ง
โรงพยาบาลพะเยา ราม รับสมัครนักเทคนิครังสี (ด่วน)

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
- จบปริญญาตรี สาขานักรังสี
- มีใบประกอบวิชาชีพสาขานักรังสี
- เงินเดือน (ตามตกลง)
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
*ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี
- สวัสดิการตามข้อตกลง

เอกสารประกอบการสมัครงาน :
-สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- วุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 2 ใบ
- ใบประกอบวิชาชีพ
- อื่นๆ(ถ้ามี)

ติดต่อ : โรงพยาบาลพะเยา ราม
ที่อยู่ : 660 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ : 054-411111 ต่อ คุณวรัญญา ยะตา เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (3038)
อีเมล : central_phayaoram@hotmail.co.th

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ (เชียงแสน) (หลายอัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเชียงแสน งานบริการด้านการแพทย์
โดย : โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ แก้ไข : 43 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 12810 ครั้ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
เปิดรับสมัครพนักงาน (Full time) ประจำคลินิกเชียงแสน
************************************************
1. แพทย์ประจำคลินิก

2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1

3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aid: NA) จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ม.6
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้อายุ 1 ปี

4. เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขา เภสัชศาสตร์ และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม
• มีทักษะความรู้ในระบบงานแผนกเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. พนักห้องยา จำนวน 3 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
• ทักษะความรู้เรื่องยา การผลิตยาและคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

6. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

7. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
• ผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยกคนไข้ได้

8. พนักงานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ทักษะความรู้เรื่องโรค มีมนุษย์สัมพันธ์และคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

9. แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
• เพศ : หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
ทุกตำแหน่งหาก มีประสบการณ์ในการทำงาน และ เป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม • ชุดฟอร์ม • สวัสดิการญาติสายตรง • วันหยุดพักผ่อนประจำปี * โบนัส
เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล
สถานที่ติดต่อสมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 3569 (คุณสุธรรม)
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com
หรือ ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา แม่สาย เว็ปไซด์ : www.kasemrad.co.th/sriburin
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 6. อื่นๆ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aid: NA) (2 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานบริการด้านการแพทย์
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 43 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 2752 ครั้ง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
เปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aid: NA) จำนวน 2 อัตรา
(ประจำแผนกไตเทียม 1 อัตรา และ แผนกผู้ป่วยนอก 1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศ : ชาย / หญิง
- อายุ : 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
- ได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก หลักสูตร 1 ปี
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์ม
• สวัสดิการญาติสายตรง
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• โบนัส

เงินเดือน ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล
สถานที่ติดต่อสมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 3569 (คุณสุธรรม)
วันอังคาร - วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
หรือส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี) 6. อื่นๆ

พนักงานเปล (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) (3 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานบริการด้านการแพทย์
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 44 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1517 ครั้ง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานเปล
- เพศชาย
- จำนวน 3 อัตรา
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแรกบรรจุเดือนละ 6552.- (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ปฏิบัติงานครบ 1 ปี ปรับตามขั้นต่ำ (ตามปีงบประมาณ)
- ได้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- สามารถทำงานเป็นกะได้


ให้ผู้จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการชั้น 2
ในระหว่างวันที่ 19 ก.พ. 57-27 ก.พ. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน

รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงบางส่วน หากผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้่าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย
หรือทาง www.crhospital.org
เข้าสู่ระบบ
อีเมล์     
รหัสผ่าน
ChiangraiCareer on Facebook
สำหรับผู้ที่สนใจจะลงประกาศ !! จะต้องเป็น สมาชิกกับ ChiangraiCareer.com ก่อน
จึงจะสามารถลงประกาศได้ครับ
หากต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อเรา
ส่งเมล์มาที่ chiangraicareer@gmail.com ครับ
อัพเดต