เว็บไซด์หางาน สร้างอาชีพ เพื่อชาวเชียงราย

พบจำนวน 5 รายการ
4.0 54

รับสมัครพนักงานสั่งซื้อ (ภาษาจีน) (1 อัตรา)

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท , อำเภอเมืองเชียงราย งานจัดซื้อ
โดย : Import China Thai แก้ไข : 18 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 382 ครั้ง
รับสมัครพนักงานสั่งซื้อ (ภาษาจีน)

รายละเอียดของงาน

สั่งซื้อสินค้าจากเว็บออนไลน์จีน - taobao / 1688 / tmall
ติดตามสถานะสินค้ากับร้านค้าจีน เเละ โรงงานจีน
ประสานงานกับทางทีมคลังสินค้าเรื่องรับสินค้าเข้าโกดังจีน

สถานที่ปฏิบัติงาน
เทรนงานที่ กรุงเทพ / เเละสามารถทำงานที่บ้านได้หลังเข้าใจงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 12,000 - 15,000

ตารางงาน
ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง รับทั้งคนไทย เเละ คนจีน
2. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ เพราะต้องติดต่อกับร้านค้าจีน เเละโกดังจีน เป็นภาษาจีนทั้งหมด
3. วุฒิการศึกษาขั้นตำ่ ม.6
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS word, Excel เเละ อีเมล์ได้
5. มีความรับผิดชอบ เพราะงานสามารถทำงานที่บ้านได้ เน้นให้งานเสร็จตามกำหนด

ต้องการพนักงานมารวมทีม สื่อสารภาษาจีนได้ ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความรับผิดชอบ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่จำกัดวุฒิ


สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
Email : importchinathai@gmail.com
โทร : 089-149-4542

ธุรการผลิต (1 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเมืองเชียงราย งานจัดซื้อ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 41 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1486 ครั้ง
บริษัทเชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัด
ดำเนินงานด้านการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

รับสมัครตำแหน่ง ธุรการผลิต
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
5. มีความรอบคอบ ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์

หน้าที่โดยสังเขป
1. สั่งซื้อวัตถุดิบ อะไหล่ และจัดทำเอกสารขอซื้อ
2. ตรวจและติดตามการสั่งซื้อ
3. บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน รับ - จ่าย วัตถุดิบประจำวัน
4. ตรวจสต็อก วัตถุดิบ และจัดทำรายงานประจำเดือน

สวัสดิการ:
1. ชุดฟอร์มพนักงาน
2. ประกันชีวิตหมู่
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. กระเช้าเยี่ยมไข้
6. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด 43 สำหรับเพศชาย
6. สำเนาใบขับขี่ตำแหน่งพนักงานขับรถประเภทต่างๆ
7. ใบรับรองแพทย์
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองเอกสารทุกหน้า

วิธีการสมัคร :
1. ส่งใบสมัครงานมาทาง E-mail : unicorn2513@hotmail.co.th
2. สมัครงานด้วนตัวเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 5 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายบุคคล 085-6957019 หรือ 053-700890-91 ต่อ 0

จัดซื้อและพัสดุ (2 อัตรา)

เงินเดือน : 12,250 - 14,250 บาท , อำเภอเมืองเชียงราย งานจัดซื้อ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 43 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1376 ครั้ง
เควีซีคอมพิวเตอร์ รับสมัคร

ตำแหน่ง จัดซื้อและพัสดุ เพื่อสั่งหรือสรรหาสินค้าเข้ามาขาย (ชาย) จำนวน 2 ตำแหน่ง

อายุผู้สมัครไม่เกิน 30 ปี
ค่าจ้าง-เงินเดือน : 12,250 - 14,250 บาทตามความสามารถ
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป

คุณสมบัติ
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และให้คำแนะนำได้
- ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
- รักงานบริการ ชอบบริการช่วยเหลือผู้อื่น
- มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
- บุคลิกดี พูดจาดี มีมารยาทดี มีความอดทน
- สามารถพัฒนาตนเองความรู้ความสามารถเพิ่มเติมได้เรื่อยๆ

สวัสดิการ
- มี OT
- มีประกันสังคมเจ็บป่วยรักษาฟรี
- มีวันหยุดพักผ่อน 1 วันต่อสัปดาห์และมีวันหยุดเพิ่มพิเศษอีก 1 วันต่อเดือน
- หยุด 5 วันต่อเดือนหรือ 60 วันต่อปี

สนใจติดต่อ
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์
124/13 หมู่ 14 ข้าง ร.ร.สันโค้งติดวัดเชียงยืน ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียงอ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ / มือถือ : 053756309 ต่อ 32
แฟ็กซ์ : 053600219
เว็บไซต์ :http://www.kvccom.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/kvccom
Email : kvccomputer@hotmail.com

พนักงานจัดซื้อ (1 อัตรา)

เงินเดือน : ไม่ระบุ , อำเภอเวียงชัย งานจัดซื้อ
โดย : ChiangraiCareer.com แก้ไข : 44 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 1314 ครั้ง
บริษัท ไผทเทพ จำกัด และบริษัทในเครือฯ
ดำเนินธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน

พนักงานจัดซื้อ คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ปวส ป.ตรี
- มีความรับผิดชอบ
- ขยันอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. วุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 4 ใบ
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี )
6. ใบขับขี่ (หากขับรถ)

ยื่นใบสมัครได้ที่
บริษัท ไผทเทพ จำกัด
2หมู่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทร. 053-662941-3 แฟกซ์ 053-662944

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 อัตรา)

เงินเดือน : 15,000 บาท , อำเภอเมืองเชียงราย งานจัดซื้อ
โดย : Nono แก้ไข : 45 เดือนที่แล้ว , เปิดดู 955 ครั้ง
บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด สาขาเชียงราย (ไร่บุญรอดแม่กรณ์)

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 22 – 35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ป.ตรีทุกสาขา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน***
- อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

สนใจติดต่อและสมัครด้วยตนเองที่
แผนกบุคคล
บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด สาขาเชียงราย
99 หมู่ 1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-673962-3 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail : Hr-boonrawd_brf@hotmail.com
เข้าสู่ระบบ
อีเมล์     
รหัสผ่าน
ChiangraiCareer on Facebook
สำหรับผู้ที่สนใจจะลงประกาศ !! จะต้องเป็น สมาชิกกับ ChiangraiCareer.com ก่อน
จึงจะสามารถลงประกาศได้ครับ
หากต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อเรา
ส่งเมล์มาที่ chiangraicareer@gmail.com ครับ
อัพเดต